Object

Title: Armia rosyjska wobec galicyjskich Żydów podczas I wojny światowej

Group publication title:

Almanach Historyczny

Abstract:

Społeczność żydowska zamieszkująca Europę Środkowo-Wschodnią stała się niemal od początku prowadzonych działań wojennych ofiarą prześladowań. Mimo że przemoc wobec Żydów miały na sumieniu wszystkie walczące armie, antysemityzm zaś występował wcześniej w Galicji, to jednak rosyjska polityka bezwzględnych prześladowań Żydów była na gruncie galicyjskim czymś tak nowym i wyjątkowym, jeżeli chodzi o skalę i rozległość działań rosyjskich władz wojskowych i cywilnych, że stanowiła szok dla miejscowych społeczności przyzwyczajonych w okresie rządów habsburskich do pokojowej koegzystencji. Także deportacje ludności żydowskiej z Galicji w głąb państwa Romanowych przybrały skalę masową. Autor starał się pokazać w artykule wszystkie aspekty prowadzonej wobec Żydów przez państwo rosyjskie i jego armię polityki prześladowań. Rosjanie w tym czasie zakwestionowali dotychczasowy porządek społeczny i prawny, pokazując, że można ludność żydowską wyłączyć spod przyjętych powszechnie norm postępowania oraz prawa państwowego. W następnych latach dla antysemicko nastawionej części społeczeństwa Żydzi stali się symbolem wynaturzeń wojny, złodziejskiego zysku, unikania służby dla ojczyzny oraz nadużywania systemu opieki społecznej. W warunkach rosnącej pauperyzacji społeczeństwa, a także zwiększającej się deprawacji wywołanej przedłużającą się wojną łatwiej dochodziło do coraz brutalniejszych wystąpień w stosunku do Żydów ze strony ich polskich i ukraińskich sąsiadów. The Jewish community living in Central and Eastern Europe became the target of persecution almost from the very beginning of the hostilities. Even though all fighting armies committed violence against Jews and anti-Semitism had been already present in Galicia, the Russian policy of ruthless persecution of Jews in Galician territory was completely new and unique in its scale and scope of activities undertaken by Russian military and civil authorities. Consequently, it came as a shock to local communities, accustomed to peaceful coexistence during the Habsburg rule. Moreover, the deportations of the Jewish population from Galicia into the interior of the Romanovs’ state took on a massive scale. In the article, the author tried to present all aspects of the policy of Jewish persecution followed by the Russian state and its army. At that time, Russians questioned the existing social and legal order by demonstrating that the Jewish population could be excluded from the generally accepted norms of conduct and state law. In the following years, the Jews were regarded by the anti-Semitic part of the society as symbols of war’s monstrosities, thieves’ profit, efforts to avoid the duty to the motherland and abuses of the welfare system. In the conditions of growing pauperisation of society and depravity caused by the protracted war, the increasingly brutal attacks against Jews carried out by their Polish and Ukrainian neighbours were on the rise.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 151-175

ISSN:

1642-4530

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4462 ; doi:10.25951/4406

Language:

polski

Is part of:

Almanach Historyczny

Has part:

T. 23

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Feb 14, 2023

In our library since:

Dec 30, 2021

Number of object content hits:

54

Number of object content views in PDF format

61

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/4406

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information