Object structure
Title:

Z piętnem zdrady. Meandry życia Blanki Kaczorowskiej

Group publication title:

Almanach Historyczny

Creator:

Lesiakowski, Krzysztof

Keywords:

Armia Krajowa ; konfidenci gestapo ; zdrada ; sądownictwo PRL ; Kaczorowska, Blanka ; Home Army ; informers of Gestapo ; treason ; judicature of PPR

Abstract:

Blanka Kaczorowska (ur. 1922) jest postacią, która zapisała się na kartach historii Polski jednoznacznie negatywnie. W 1943 r. przyczyniła się do aresztowania przez Niemców co najmniej kilkunastu osób z Armii Krajowej. Część z nich straciła później życie. Tymczasem Kaczorowska nie poniosła zasłużonej kary – w czasie wojny uniknęła likwidacji, a po wojnie (1953 r.) sądy PRL skazały ją tylko na 12 lat więzienia. Na wolność wyszła już w 1958 r. Unikanie kary przez wiele lat, a później bardzo łagodne potraktowanie jej przez sądy było następstwem tego, że jej ojciec oraz życiowy partner z okresu po 1945 r. byli sędziami Najwyższego Sądu Wojskowego. Poza tym Kaczorowska po wyjściu na wolność współpracowała z tajną policją PRL. Zmarła w osamotnieniu we Francji w 2002 r. Blanka Kaczorowska (born 1922) is the person, who signed up on pages of history of Poland explicitly negatively. In 1943 she contributed to arrest by Germans at least several persons from Home Army. Afterwards, part of them lost their life. Meanwhile Kaczorowska did not bear a punishment – during war she avoided elimination, whereas after war (1953) courts of PPR punished her only to 12 years in prison. She was released already in 1958. The avoidance of punishment for several years, followed by lenient treatment by courts was a consequence that her father and her cohabitee after 1945, were the judges of Supreme Military Court. Furthermore, after release from the jail, Kaczorowska collaborated with PPR secret police. She died in solitude in France in 2002.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

S. 267-291

ISSN:

1642-4530

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4410

Language:

polski

Is part of:

Almanach Historyczny

Has part:

T. 23

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: