Object structure
Title:

Polsko-belgijskie stosunki handlowe w latach 1945–1976 w świetle polskich materiałów archiwalnych

Group publication title:

Almanach Historyczny

Creator:

Jarosz, Dariusz

Keywords:

Polsko-belgijskie relacje handlowe ; Polska Rzeczpospolita Ludowa ; Polsko-bel polsko-belgijska wymiana handlowa ; Polsko-belgijskipolsko-belgijska współpraca przemysłowa ; polsko-belgijska współpraca naukowo-techniczna ; Polish-Belgian trade relations ; Polish People’s Republic ; Polish-Belgian trade exchange ; Polish-Belgian industrial cooperation ; Polish-Belgian cooperation in science and technology

Abstract:

W artykule dokonano ustaleń dotyczących polsko-belgijskich relacji handlowych w latach 1945–1976. Na podstawie kwerend archiwalnych przeprowadzone zostały analizy porozumień regulujących stosunki handlowe, zaproponowano periodyzację w zakresie współpracy gospodarczej. Studium próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakie były najważniejsze problemy tych stosunków, w tym zwłaszcza bariery utrudniające wymianę towarową. The article presents findings concerning Polish-Belgian trade relations in the years 1945–1976. Based on archive searches, an analysis of agreements regulating trade relations was carried out, and a periodisation of economic cooperation was proposed. The study attempts to answer the question what were the most important problems of these relations, especially the barriers impeding the exchange of goods.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 343-368

ISSN:

1642-4530

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4413

Language:

polski

Is part of:

Almanach Historyczny

Has part:

T. 23

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: