Object structure
Title:

Ssylnyje uciastniki polskogo Janwarskogo wosstanija w Enisiejskie wo wtotroj polowinie XIX wieka w wospominanijah sowriemiennikow

Group publication title:

Almanach Historyczny

Creator:

Leończyk, Sergiusz

Keywords:

Eastern Siberia ; the Yenisey province ; Yeniseysk ; memoirs ; exiles of the January Uprising of 1863–1864 in Poland ; Syberia Wschodnia ; gubernia jenisejska ; Jenisejsk ; pamiętniki ; zesłańcy postyczniowi

Abstract:

The author of the article analyzes memoirs of the local historian N.A. Kitmanov, Polish and Russian exiles revolutionaries, written during the second half of the 19th century. The memoirs describe life of exiles of the Polish January Uprising of 1863–1864 who remained in settlements of Yeniseysk (the Yenisey province, Eastern Siberia) in 1860’s and 1870’s. Based on the analysis, the author points out that the Polish diaspora has been an important part of a Russian county town within 20 years and met good attitude of residents and local authorities. The author concludes that after a number of amnesties (especially the Imperial Amnesty Proclamation in May 1883) the majority of Poles came back to Poland or moved to the European part of Russia and there is no mention of Polish exiles in Yeniseysk in later memoirs. W artykule autor przeanalizował pamiętniki powstałe w drugiej połowie XIX w. Autorami tych pamiętników byli: miejscowy działacz społeczny i znawca lokalnej historii N.A. Kytmanow, polscy i rosyjscy zesłańcy. Wszystkie zaprezentowane pamiętniki zawierają informacje o zesłańcach postyczniowych, którzy trafiali na osiedlenie do miasta Jenisejsk guberni jenisejskiej we Wschodniej Syberii.Autor porównał dane o zesłańcach polskich spotykanych w pamiętnikach z danymi miejscowych archiwów, nigdy jeszcze niepublikowanych. Autor, analizując pamiętniki, podkreśla szczególną rolę, jaką odgrywała diaspora polska w tym powiatowym mieście w ciągu 20 lat. Pamiętniki zawierają informacje o pozytywnym stosunku miejscowej władzy i ludności wobec Polaków. W zakończeniu autor zauważa, że w wyniku kilku amnestii, a szczególnie po cesarskim manifeście o ułaskawieniu w maju 1883 r. większa część Polaków wróciła do ojczyzny lub na tereny Rosji europejskiej i w późniejszych pamiętnikach z przełomu XIX i XX w. już nie spotkamy wzmianek o polskiej obecności w Jenisejsku.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 129-150

ISSN:

1642-4530

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4405

Language:

rosyjski

Is part of:

Almanach Historyczny

Has part:

T. 23

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: