Object

Planned object

Title: „Przez całe życie służ sprawie oswobodzenia Polski […]. Broń […] zagrożonej ziemi polskiej […]” . Garść uwag na marginesie monografii Przemysława Waingertnera, Konspiracja trzech pokoleń Związek Młodzieży Polskiej „Zet” i ruch zetowy (1886–1996), wydanie drugie, Łódź 2018, 635 ss.

Abstract:

Tekst stanowi recenzję książki Przemysława Waingertnera Konspiracja trzech pokoleń. Związek Młodzieży Polskiej „Zet” i ruch zetowy (1886–1996), Łódź 2018. Rzeczona praca to pionierskie studium ukazujące konspirację kilku pokoleń Związku Młodzieży Polskiej „Zet” i ruchu zetowego. Autor recenzji omawia zawartość monografii, wskazuje jej zalety, jak również egzemplifikuje sugestie krytyczne, dostrzegając również nowatorskie spojrzenie na ten wycinek historii Obozu Narodowego. Autor recenzji mimo wypunktowania sugestii krytycznych ogólnie wysoko ocenia dzieło pióra Przemysława Waingertnera The text is a review of Przemysław Waingertner’s book: Conspiracy of the Three Generations Polish Youth Union „Zet” and the Zet Movement (1886–1996), Łódź 2018. This work is a pioneering study showing the conspiracy of several generations of the Polish Youth Union „Zet” and the Zet movement. The author of the review discusses the content of the monograph, points to its advantages, and exemplifies critical suggestions, noticing an innovative approach to this section of the history of the National Camp. The author of the review, despite listing critical suggestions, generally appreciates the work by Przemysław Waingertner.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

S. 509-523

ISSN:

1642-4530

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Format:

application/pdf

Identifier:

doi:10.25951/4420

Language:

polski

Is part of:

Almanach Historyczny

Has part:

t. 23

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information