Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Kompetencje informacyjne uczniów klas IV-VIII oraz ich rodziców – spostrzeżenia po realizacji badania pilotażowego

Abstrakt:

Celem przeprowadzonego w maju 2020 roku badania pilotażowego: „Kompetencje informacyjne uczniów klas IV-VIII oraz ich rodziców” była weryfikacja poprawności założonej procedury badawczej w aspekcie doboru badanych osób (rodzice i dzieci) oraz zakresu przyjętych wskaźników zmiennych (wyszczególnione kompetencje informacyjne, klasa do której uczęszcza dziecko/dzieci, jak również informacje z ‘metryczki’ respondenta (rodzica): wiek, płeć zatrudnienie, wykształcenie. Realizacja badania pilotażowego pozwoliła na udoskonalenie założeń dotyczących badania głównego. W szczególności zmiany dotyczyły konieczności wyraźniejszego rozróżnienia kompetencji informacyjnych od kompetencji informatycznych - stąd decyzja o wykorzystaniu w badaniu głównym modelu Wielkiej6 (Big6).Badanie pilotażowe uzasadniło również rozbudowę ankiety badawczej o kwestie związane ze znaczeniem kompetencji informacyjnych w procesie kształcenia się przez całe życie, konieczność określenia wiedzy respondentów na temat preferowanych sensorycznych sposobach uczenia się oraz zbadanie istotności występowania przejawów kultury pre/postfiguratywnej.

Miejsce wydania:

Kielce

ISSN:

2083-179X

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2020

Format:

application/pdf

Identyfikator:

doi:10.25951/4167

Język:

polski

Jest częścią:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Ma część:

tom 35, nr 1

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji