Object structure
Title:

Konteksty (między)kulturowe kształcenia uczniów zdolnych na przykładzie badań wśród nauczycieli

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Giza, Teresa

Keywords:

nauczyciel ; kształcenie uczniów zdolnych ; różnice kulturowe ; indywidualizm-kolektywizm

Abstract:

Przedmiotem artykułu jest porównanie ustosunkowania nauczycieli z Bułgarii, Białorusi, Rumunii, Ukrainy, Polski i Słowacji (N=609) wobec kilku kwestii związanych z kształceniem uczniów zdolnych. Obszar badań wybrano celowo. Od lat 90. jest to region rzadko eksplorowany. Mimo transformacji ustrojowej, Europa Środkowo-Wschodnia kulturowo nadal bardziej podobna jest do Rosji niż do Zachodu. Zastosowano metodę skalowania oraz porównawczą. Studia porównawcze oznaczają szukanie podobieństw i różnic w praktykach edukacyjnych oraz pozwalają na krytyczny namysł nad pracą ze zdolnymi. Badanie nauczycieli pomaga zrozumieć ich relacje z utalentowanymi uczniami oraz wyjaśnić działania podejmowane na rzecz rozwoju zdolności. W interpretacji danych wykorzystano jeden z sześciu wymiarów kultur narodowych: indywidualizm-kolektywizm

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2020

Identifier:

doi:10.25951/4162

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 35, nr 1

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: