Object structure
Title:

Komunikacja sieciowa w hierarchii ważności działań dzieci i młodzieży – w opinii uczniów i nauczycieli (raport z badań)

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Baron-Polańczyk, Eunika

Keywords:

pedagogika medialna ; badania diagnostyczno-korelacyjne ; kompetencje informacyjne uczniów ; wykorzystywanie metod i narzędzi ICT ; komunikacja sieciowa

Abstract:

Artykuł przedstawia fragment badań, diagnostyczno-korelacyjnych o charakterze ilościowo-jakościowym, ustalających kompetencje informacyjne uczniów w zakresie wykorzystywania metod i narzędzi ICT w kontekście nowych trendów technologicznych i towarzyszącym im przemianom cywilizacyjnym. Rozważane zagadnienia poszukują odpowiedzi na pytanie określające częstość korzystania przez dzieci i młodzież z ICT (hierarchię ważności działań) w obszarze komunikacji sieciowej. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego (ankietę i wywiad) oraz metody statystyczne. Zbadano 2510 uczniów i 1110 nauczycieli, i ustalono, że: 1) według zagregowanej hierarchii ważności działań, komunikacji sieciowej uczniowie nadali największą wagę (miejsce pierwsze), a nauczyciele bardzo dużą wagę (miejsce drugie); 2) istnieje wyraźny związek (korelacja: bardzo wysoka, dodatnia, pozytywna – r  0,88) pomiędzy opinią uczniów a spostrzeżeniami nauczycieli, co do częstości korzystania przez dzieci i młodzież z instrumentów ICT w celu komunikowania się; 3) obliczenia czynników różnicujących wykazały istotne różnice statystyczne jedynie w trzech przypadkach – pomiędzy częstością korzystania przez dzieci i młodzież z ICT w obszarze komunikacji sieciowej a: płcią uczniów; etapem uczenia się uczniów; etapem nauczania/pracy nauczycieli; 4) zauważalne jest znaczące podobieństwo między opinią uczniów a nauczycieli – nie znaczne „odseparowanie” świata dzieci i młodzieży („My”) od świata nauczycieli („Oni”).

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2020

Identifier:

doi:10.25951/4165

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 35, nr 1

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: