Object structure
Title:

Kompetencje informacyjne uczniów klas IV-VIII oraz ich rodziców – spostrzeżenia po realizacji badania pilotażowego

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Forma, Paulina ; Kanabrocka, Anna

Keywords:

kompetencje informacyjne ; rodzice ; badanie pilotażowe ; model Wielkiej6 ; sensoryczne sposoby uczenia się

Abstract:

Celem przeprowadzonego w maju 2020 roku badania pilotażowego: „Kompetencje informacyjne uczniów klas IV-VIII oraz ich rodziców” była weryfikacja poprawności założonej procedury badawczej w aspekcie doboru badanych osób (rodzice i dzieci) oraz zakresu przyjętych wskaźników zmiennych (wyszczególnione kompetencje informacyjne, klasa do której uczęszcza dziecko/dzieci, jak również informacje z ‘metryczki’ respondenta (rodzica): wiek, płeć zatrudnienie, wykształcenie. Realizacja badania pilotażowego pozwoliła na udoskonalenie założeń dotyczących badania głównego. W szczególności zmiany dotyczyły konieczności wyraźniejszego rozróżnienia kompetencji informacyjnych od kompetencji informatycznych - stąd decyzja o wykorzystaniu w badaniu głównym modelu Wielkiej6 (Big6).Badanie pilotażowe uzasadniło również rozbudowę ankiety badawczej o kwestie związane ze znaczeniem kompetencji informacyjnych w procesie kształcenia się przez całe życie, konieczność określenia wiedzy respondentów na temat preferowanych sensorycznych sposobach uczenia się oraz zbadanie istotności występowania przejawów kultury pre/postfiguratywnej.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2020

Identifier:

doi:10.25951/4167

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 35, nr 1

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: