Object structure
Title:

Kształcenie nauczycieli w Polsce w opinii studentów edukacji wczesnoszkolnej - raport z badań

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Grabowska, Barbara ; Parlak, Mirosława

Keywords:

opinie studentów wczesnej edukacji ; kształcenie nauczycieli

Abstract:

Założenia teoretyczne badań stanowiła koncepcja kształcenia nauczycieli Wincentego Okonia oraz Tadeusza Lewowickiego. Celem badań było poznanie opinii studentów na temat koncepcji kształcenia oraz o organizacji tegoż kształcenia. Badania z zastosowaniem anonimowej ankiety audytoryjnej zostały przeprowadzone w 2018 roku na wydziałach macierzystych autorek badań. Największe uznanie wśród studentów zyskała koncepcja wielostronnej edukacji. Badani studenci (najczęściej aktywni zawodowo) opowiedzieli się za dwustopniowym tokiem studiów, na których kształci się zwłaszcza nauczycieli przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej i szkoły podstawowej. Uzasadniali to możliwością pracy w zawodzie podczas studiów, a tym samym zdobywanie doświadczenia praktycznego. Za jednolitą formą studiów opowiadały się zwłaszcza osoby bierne zawodowo i pracujące niezgodnie ze zdobywanym wykształceniem, a zatem poza oświatą.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2020

Identifier:

doi:10.25951/4168

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 35, nr 1

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: