Object

Title: O „wieku krytycznym”. Menopauza w wybranych tekstach medycznych z XVIII wieku

Group publication title:

Almanach Historyczny

Abstract:

Menopauza jako zjawisko przejścia kobiety od okresu płodności do etapu bezpłodności wpisuje się w proces uwarunkowany przede wszystkim wiekiem, ale także statusem społecznym oraz okresem historycznym. Są to elementy istotne z punktu widzenia definiowania starości i wpisującego się w to przekwitania. Skutki menopauzy, sprowadzone z medycznego i kulturowego punktu widzenia głównie do utraty zdolności prokreacyjnych, to także szeroko zakrojony zestaw zmian fizycznych ciała (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych). Zaproponowana analiza wybranych francuskich tekstów medycznych z XVIII w. podejmuje problem spojrzenia na menopauzę i próbę ukazania obrazu kobiety znajdującej się w „wieku krytycznym”.
Menopause, as the phenomenon of a woman’s transition from a period of fertility to the stage of infertility, is part of a process determined primarily by age, but also by social status and historical period. These are important elements from the point of view of defining old age and the associated menopause. The consequences of menopause, reduced from the medical and cultural point of view mainly to the loss of procreative capacity, are also a wide range of physical changes of the body (both internal and external). The proposed analysis of selected French medical texts from the 18th century tackles the problem of looking at menopause and attempts to present the image of a woman in a „ critical age”.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

S. 251-262

ISSN:

1642-4530

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4495 ; doi:10.25951/4484

Language:

polski

Is part of:

Almanach Historyczny

Has part:

T. 23, z. 2 (specjalny)

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Feb 14, 2023

In our library since:

Dec 30, 2021

Number of object content hits:

52

Number of object content views in PDF format

69

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/4484

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information