Object structure
Title:

Apteki i ich wyposażenie w świetle mieszczańskich inwentarzy pośmiertnych (XVI–XVIII wiek)

Group publication title:

Almanach Historyczny

Creator:

Justyniarska-Chojak, Katarzyna

Keywords:

inwentarze pośmiertne ; apteki ; mieszczanie ; Małopolska ; Wielkopolska ; posthumous inventories ; pharmacies ; burghers ; Lesser Poland ; Great Poland

Abstract:

Inwentarze pośmiertne powstawały po śmierci mieszczan, aby ustalić wielkość i wartość działów spadkowych przypadających poszczególnym spadkobiercom oraz określić zobowiązania finansowe zmarłych osób. Spisy te obejmowały elementy majątku nieruchomego, a także ruchomości i zasoby gotówki. W księgach miejskich spotykamy, choć niezbyt często, przykłady rejestrów pośmiertnych powstających po śmierci aptekarzy. To dzięki nim możemy poznać wyposażenie staropolskich aptek w sprzęty oraz specjalne naczynia i narzędzia, służące do produkcji oraz przechowywania różnego rodzaju leków. Inwentarze pośmiertne przynoszą także informacje na temat różnorodnych form samych medykamentów oraz surowców wykorzystywanych do ich produkcji. W większości ówczesnych aptek można było kupić cukier, miód, ryż, bakalie, przyprawy, a także świece, materiały papiernicze, farby i mydła.
Posthumous inventories were created after the death of the townspeople in order to determine the size and value of the inheritance lots falling to particular heirs, and to determine financial obligations of the deceased. These inventories included items of real property as well as movable property and cash holdings. In city books we find examples of post mortem registers created after the death of apothecaries. It is thanks to them that we can learn about the equipment of old Polish pharmacies as well as special vessels and tools used for the production and storage of various types of medicines. The post-mortem inventories also bring information about the various forms of the medicines themselves and the raw materials used to produce them. Most pharmacies of the time offered sugar, honey, rice, nuts and spices, as well as candles, stationery, paints and soap.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

S. 235-250

ISSN:

1642-4530

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4483

Language:

polski

Is part of:

Almanach Historyczny

Has part:

T. 23, z. 2 (specjalny)

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: