Object structure
Title:

Zdrowotne pericula w rodzinie magnackiej pierwszej połowy XVII wieku w świetle korespondencji Gabriela Tęczyńskiego (1575–1617), wojewody lubelskiego i jego żony Elżbiety z Radziwiłłów (1585–1618)

Group publication title:

Almanach Historyczny

Creator:

Pielas, Jacek

Keywords:

Tęczyńscy ; korespondencja ; rodzina ; medycyna ; zdrowie ; correspondence ; family ; medicine ; health

Abstract:

Artykuł przedstawia kwestię zagrożeń zdrowotnych w rodzinie magnackiej pierwszej połowy XVII w. na przykładzie rodziny Gabriela Tęczyńskiego (1575–1617), wojewody lubelskiego, i Elżbiety z Radziwiłłów (1585–1618). Na podstawie korespondencji małżonków z Radziwiłłami ustalono, że sprawy związane ze zdrowiem były niezwykle ważną częścią życia rodzinnego Tęczyńskich. Po przeanalizowaniu listów stwierdzono, na jakie choroby chorowano w rodzinie Tęczyńskich oraz jakie stosowano lekarstwa. Ukazano, jakie problemy dla kobiety wiązały się z urodzeniem dziecka i stanem jego zdrowia. Podkreślono znaczenie korespondencji jako źródła, na podstawie którego można badać kwestie związane ze zdrowiem, chorobami i medycyną w XVI–XVIII wiek.
The article presents the issue of health hazards in the magnate family of the first half of the 17th century on the example of the family of Gabriel Tęczyński (1575–1617), the Lublin voivode and Elżbieta from Radziwiłł (1585–1618). On the basis of the spouses’ correspondence with the Radziwiłłs, it was established that matters related to health were an extremely important part of the Tęczyński family life. When analysing the lists, it was found which diseases were afflicted in the Tęczyński family and what medications were used. It shows what problems for a woman were related to giving birth to a child and its health. The importance of correspondence as a source from which to research issues related to health, disease and medicine in the 16th-18th centuries is emphasized.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

S. 217-233

ISSN:

1642-4530

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4482

Language:

polski

Is part of:

Almanach Historyczny

Has part:

T. 23, z. 2 (specjalny)

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: