Object structure
Title:

Nosos i poliorkia. Choroby w helleńskim obozie wojskowym

Group publication title:

Almanach Historyczny

Creator:

Kostuch, Lucyna

Keywords:

starożytna medycyna wojskowa ; żołnierz grecki ; oblężenie ; ancient military medicine ; Greek soldier ; siege

Abstract:

Miejscem, które stwarzało idealne warunki do rozwoju chorób w świecie starożytnych Greków, był żołnierski obóz. W artykule podjęto próbę konfrontacji pojęć nosos i poliorkia, a więc choroby w obozie wojskowym założonym w celu oblegania wroga. Przedmiotem analizy są greckie źródła literackie opisujące oblężenia prowadzone w okresie archaicznym i klasycznym.
In the ancient Greek world, the place that created perfect conditions for disease to thrive was the soldier camp. The article is an attempt to confront the concepts of nosos and poliorkia, or disease in a military camp set up to besiege the enemy. The subjects of analysis are Greek literary sources describing sieges conducted in archaic and classical periods.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

S. 53-78

ISSN:

1642-4530

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4473

Is part of:

Almanach Historyczny

Has part:

T. 23, z. 2 (specjalny)

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: