Object

Planned object

Title: Miejsce i rola zwierząt w życiu społecznym na pograniczach dziejów i kultur (w kręgu prozy wspomnieniowej Kazimiery Iłłakowiczówny)

Group publication title:

Studia Filologiczne

Abstract:

Artykuł dotyczy miejsca i roli zwierząt w życiu społecznym w prozie wspomnieniowej Kazimiery Iłłakowiczówny. Przedmiotem badań w prezentowanym szkicu są różnorodne kreacje zwierząt (domowych, gospodarskich i dzikich) oraz sposób ich funkcjonowania w obrębie rodziny oraz większej grupy społecznej czy etnicznej. Badania wykazały, iż relacje między człowiekiem i innymi stworzeniami zyskują w twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny pogłębiony wymiar, ukazując – oparty na wartościach ogólnoludzkich oraz empatii – świat wzajemnych powiązań i zależności.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2300-5459 ; e-ISSN 2450-0380

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2023

Identifier:

doi:10.25951/10948

Is part of:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Has part:

T. 36

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information