Object

Planned object

Title: Kultura lokalna w nauczaniu języka polskiego jako obcego a nowoczesne narzędzia dydaktyczne (na podstawie internetowej gry o Gdańsku)

Group publication title:

Studia Filologiczne

Abstract:

W artykule przedstawiono rozważania na temat miejsca kultury lokalnej w glottodydaktyce polonistycznej w kontekście nowoczesnych narzędzi nauczania języka polskiego jako obcego w epoce rewolucji językowej, wywołanej przez ekspansję mediów elektronicznych, oraz hybrydyzacji przestrzeni życia człowieka. Przykład działań dydaktycznych stanowi oparta na podejściu zadaniowym i strategii ludycznej internetowa gra „Tropem nadbałtyckich tajemnic”. Wykorzystano w niej elementy wirtualnego spaceru po Gdańsku, który umożliwia graczowi eksplorację przestrzeni miasta i tym samym daje mu poczucie realności bycia w innym miejscu niż to, które definiuje go w świecie realnym. Tego typu działania dydaktyczne są nie tylko sposobem na pokonywanie bariery fizycznej odległości miejsc, lecz także na przybliżenie kultur i „otwieranie lingwakultury”.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2300-5459 ; e-ISSN 2450-0380

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2023]

Identifier:

doi:10.25951/10970

Language:

polski

Is part of:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Has part:

T. 36

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information