Object

Planned object

Title: Mariana Zdziechowskiego rozważania o bajronizmie

Group publication title:

Studia Filologiczne

Abstract:

Studium dotyczy zjawiska bajronizmu w badaniach Mariana Zdziechowskiego – wybitnego historyka literatury oraz krytyka literackiego żyjącego na przełomie XIX i XX wieków. Uwagę skupiono na analizie dwutomowej monografii Byron i jego wiek. Zdziechowski w rozumieniu definicji bajronizmu wykracza poza swoją epokę, starając się połączyć ten nurt estetyczny z wymiarem etycznym. Jego zdaniem dążenie do doskonałości stanowi istotę romantycznego bajronizmu. Zwrócono też uwagę na odmienności w ocenie nurtu literackiego w poszczególnych krajach Europy Zachodniej i państwach słowiańskich.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2300-5459 ; e-ISSN 2450-0380

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2023

Identifier:

doi:10.25951/10945

Language:

polski

Is part of:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Has part:

T. 36

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information