Object

Planned object

Title: „Jako się to piwko wam podoba?” Tekst dawny w perspektywie glottodydaktycznej (na przykładzie polsko-niemieckich rozmówek N. Volckmara Viertzig Dialogi)

Group publication title:

Studia Filologiczne

Abstract:

Prezentowany artykuł dotyczy formy i funkcji tekstów dydaktycznych wykorzystywanych w dawnych podręcznikach o charakterze rozmówek, które służyły do nauczania polszczyzny jako języka obcego. Autorka, omawiając przykładową rozmowę z siedemnastowiecznego podręcznika Nicolausa Volckmara Viertzig Dialogi, wykazuje przydatność tekstów tego typu w procesie kształcenia kompetencji komunikacyjnej osób uczących się języka polskiego jako obcego w minionych wiekach. Przeprowadzona analiza Trzynastej rozmowy. O obiedzie albo biesiedzie w aspekcie pragmatycznojęzykowym i socjolingwistycznym pokazuje znaczenie dawnych rozmówek jako źródła informacji o obyczajach komunikacyjnych obowiązujących w wielojęzycznych społecznościach zamieszkujących miasta takie jak Gdańsk, Wrocław czy Toruń.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2300-5459 ; e-ISSN 2450-0380

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2023

Identifier:

doi:10.25951/10969

Language:

polski

Is part of:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Has part:

T. 36

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information