Object

Planned object

Title: Motywy nowotestamentowe w poezji Zbigniewa Herberta

Group publication title:

Studia Filologiczne

Abstract:

Odwołania do antyku zajmują w poezji Zbigniewa Herberta miejsce szczególne, są to tematy z wielkiego kanonu kultury europejskiej, nawiązania do judaizmu, chrześcijaństwa czy mitologii. Przedmiotem poetyckiej uwagi staje się najczęściej fragment wielkiej historii ze swoją niejednoznacznością zdarzeń, w jakie zostaje uwikłany człowiek. Taką postawę poety prowokuje i tłumaczy sama Biblia, jej fragmentaryczność, powściągliwość w mówieniu o postaciach czy brak psychologicznych uzasadnień zachowań. Artykuł skupia się na interpretacji dwóch tekstów pozostających w kręgu tematu męki i śmierci Jezusa. Są to wiersze Hakeldama, oraz Domysły na temat Barabasza (Elegia na odejście 1990).

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2300-5459 ; e-ISSN 2450-0380

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2023

Identifier:

doi:10.25951/10951

Language:

polski

Is part of:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Has part:

T. 36

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information