Object

Title: Obraz choroby w Liber principium sapientiae Abrahama ibn Ezry

Group publication title:

Almanach Historyczny

Abstract:

Abraham ibn Ezra był poetą, gramatykiem, egzegetą biblijnym, filozofem, astronomem, astrologiem i lekarzem. Mieszkał w Hiszpanii do 1140 r., a następnie opuścił Hiszpanię na czas rozległej wędrówki po Afryce Północnej i Europie. To właśnie w tym ostatnim okresie powstała większość jego utworów. Jego wędrówki zmusiły go do pisania zarówno po hebrajsku, jak i po łacinie, co być może uratowało jego dzieła od zapomnienia. Jednym z najważniejszych był Liber principium sapientiae. Było to kompendium wiedzy astrologicznej, w którym ważną rolę odgrywały zagadnienia medyczne. Traktat ten opierał się na aktualnym stanie wiedzy zaczerpniętej z prac starożytnych i arabskich uczonych. Ponieważ prace Abrahama Ibn Ezry były szeroko kopiowane i tłumaczone na języki europejskie, pomogły szerzyć wiedzę arabską i nową hebrajską literaturę astrologiczną w całej Europie.
Abraham ibn Ezra was a poet, grammarian, biblical exegete, philosopher, astronomer, astrologer, and physician. He lived in Spain until 1140 and then left Spain for a period of extensive wandering in North Africa and Europe. It was during the latter period that most of his works were composed. His wanderings forced him to write in Hebrew as well as in Latin, a fact that perhaps saved his works from oblivion. One of his most important works was Liber principium sapientiae. It was a compendium of astrological knowledge, in which medical issues were an important part. This treaty was based on the current state of knowledge derived from the works of ancient and Arab scholars. As Abraham Ibn ʿEzra’s works were widely copied and translated into European languages, helped to spread the Arab knowledge and the new Hebrew astrological literature throughout Europe.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 125-142

ISSN:

1642-4530

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4487 ; doi:10.25951/4476

Language:

polski

Is part of:

Almanach Historyczny

Has part:

T. 23, z. 2 (specjalny)

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Feb 14, 2023

In our library since:

Dec 30, 2021

Number of object content hits:

39

Number of object content views in PDF format

46

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/4476

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information