Object

Planned object

Title: Od noetyki do prakseologii. Tekst literacki jako komunikat

Group publication title:

Studia Filologiczne

Abstract:

Model komunikacji, złożony z siedmiu elementów, posłużył do szczegółowej analizy problematyki wieloaspektowego oddziaływania tekstu literackiego.Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu „subiektywne” podejścia do interpretacji w dyskursie o ramach znaczeniowych dzieła literackiego są konieczne (w interesie zdobywania wiedzy) w dyskusji nad teorią recepcji literatury i różnych typów jej odbioru. Sam zakres możliwych interpretacji, jaki zwykle oferuje tekst literacki, otwiera się faktycznie dopiero wtedy, gdy czytelnicy komentują go z różnych punktów widzenia, spierają się o przestrzeń znaczeń, przedstawiają argumenty za i przeciw jej rozszerzeniu lub zawężeniu: kiedy komunikacja jest możliwie symetryczna pomiędzy dziełem a jego odbiorcą, a także pomiędzy autorem i czytelnikiem.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2300-5459 ; e-ISSN 2450-0380

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2023

Identifier:

doi:10.25951/10967

Language:

polski

Is part of:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Has part:

T. 36

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information