Object

Planned object

Title: bigniewa Herberta brewiarz prywatny

Group publication title:

Studia Filologiczne

Abstract:

Artykuł Zbigniewa Herberta brewiarz prywatny zawiera analizę modlitw poetyckich Zbigniewa Herberta z ostatniego okresu jego twórczości: cyklu utworów o wspólnym tytule Brewiarz, nawiązującym do księgi modlitw liturgicznych Kościoła. Cztery z nich pochodzi ze zbioru Epilog burzy z 1998 roku, jeden znalazł się w tomie Utwory rozproszone (rekonesans) wydanym kilkanaście lat po śmierci poety. Analiza Brewiarzy stara się uwzględnić kontekst źródłowy, czyli rozpoznać, jaka jest relacja między konkretnym tekstem a modlitwami liturgicznymi Kościoła, oraz na ile i w jakim zakresie modlitwy poetyckie Herberta realizują wzorce gatunkowe i stylistyczne modlitw kanonicznych. Zagadnieniem, które przewija się w artykule, jest także sytuacja podmiotu lirycznego Brewiarzy, określonego jako homo orans i jego postawa w perspektywie zbliżającego się kresu życia.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2300-5459 ; e-ISSN 2450-0380

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2023

Identifier:

doi:10.25951/10952

Language:

polski

Is part of:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Has part:

T. 36

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information