Object

Planned object

Title: Wpływ hierarchicznej struktury instytucjonalnej na zachowania językowe grupy na przykładzie wojska i socjolektu żołnierskiego w czasach Ludowego Wojska Polskiego

Group publication title:

Studia Filologiczne

Abstract:

W artykule przedstawiono temat grupowych zachowań językowych na przykładzie instytucji wojska i społeczności żołnierzy-rekrutów, odbywających obowiązkową zasadniczą służbę wojskową w Ludowym Wojsku Polskim w latach 70. i 80. XX wieku. W tym okresie miało miejsce negatywne zjawisko tzw. fali żołnierskiej. W ostatnim dziesięcioleciu ukazało się kilka dzienników byłych żołnierzy m.in. J. Ruszara, A. Pawlaka czy W. Pasławskiego, odbywających służbę wojskową w czasach PRL-u, które wykorzystano w niniejszym artykule do analizy socjolingwistycznej tego zjawiska. Analiza tego materiału pozwoliła na wykazanie zależności między zhierarchizowaną strukturą instytucji z własnym systemem uwarstwienia a zachowaniem językowym grupy, wartościującym w specyficzny sposób wojskową rzeczywistość w badanym okresie.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

S. 637-653

ISSN:

2450-0380

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4719

Language:

polski

Is part of:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Has part:

T. 34

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information