Object

Planned object

Title: Terribilis est locus iste. Cultural Security of Albania in the Time of Enver Hoxha and Its Implications for Society

Group publication title:

Studia Filologiczne

Abstract:

Artykuł stanowi studium indywidualnego przypadku albańskiego marksizmu, uwzględnia jego unikatowość i indywidualność, warunki w jakich powstał i jego implikacje dla codziennej egzystencji społeczeństwa. Analizę społeczno-historyczną przeprowadzono z perspektywy antropologicznej i socjologicznej, dokonując między innymi deskrypcji warunków, jakie stworzył reżim dla życia codziennego mieszkańców Albanii. W artykule uwzględniono również konceptualizację toposu w ujęciu Discourse Historical Aprroach, i jego trzech głównych pojęć: krytyki-władzy-ideologii (critique-power-ideology). Marksistowska utopia, w praktyce przekształciła kraj w miejsce jak z horroru. Dlatego dla określenia ontologiczno-funkcjonalnego wymiaru życia społecznego i politycznego w Albańskiej Republice Ludowej, a od 1976 r. Ludowej Socjalistycznej Republice Albanii użyto metafory locus terribilis.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 175-191

ISSN:

2450-0380

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4686

Language:

angielski

Is part of:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Has part:

T. 34

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information