Object

Planned object

Title: Sposoby upraszczania tekstów współczesnych przekładów biblijnych w świetle koncepcji plain language (na wybranych przykładach)

Group publication title:

Studia Filologiczne

Abstract:

Artykuł stanowi próbę pokazania, że zasady upraszczania tekstów zgodnie z koncepcją prostego języka (plain language) mogą zostać pomocniczo wykorzystane w procesie przekładu Biblii na język polski. Autor zastanawia się, na ile w upraszczaniu tekstów tłumaczeń biblijnych może być pomocne dostosowanie ich do standardów prostego języka. Przeprowadzona analiza dwóch współczesnych przekładów Ewangelii św. Marka pozwala na stwierdzenie, że dokonywane przez tłumaczy modyfikacje w obrębie przekładanych tekstów Pisma świętego można w niektórych punktach uznać za zbieżne z zasadami prostego języka (dotyczy to zwłaszcza aspektu leksykalnego i wizualnego tekstu).

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

S. 539-558

ISSN:

2450-0380

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4713

Language:

polski

Is part of:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Has part:

T. 34

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information