Kolekcja

Digitalizacja i udostępnienie online polskich wydawnictw drugiego obiegu z lat 1976-1989

Zadanie Digitalizacja i udostępnienie online polskich wydawnictw drugiego obiegu z lat 1976-1989 dofinansowano ze środków budżetu państwa - program Ministra Edukacji i Nauki: „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” moduł „Wsparcie dla bibliotek naukowych” - w ramach umowy nr SONB/SP/547212/2022.

W skład kolekcji wchodzą książki i czasopisma polskiego niezależnego ruchu wydawniczego z lat 1976-1989. Część zasobu BU UJK przejęła z archiwum Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” (np. gazetki wydawane w zakładach pracy w Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach, Skarżysku-Kamiennej). Wiele książek i czasopism pochodzi ze zbiorów prywatnych działaczy „Solidarności” i kolekcjonerów, którzy przekazali je do zbiorów bibliotecznych. Materiały wchodzące w skład zasobów drugiego obiegu to dokumenty zagrożone całkowitą degradacją, a realizacja zadania umożliwi ochronę i zabezpieczenie zabytkowych zbiorów, a tym samym rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie nauk społecznych i politycznych i zapewni szerszy dostęp do źródeł naukowych oraz wsparcie rozwoju badań nad dziedzictwem naukowym Polski, zwłaszcza historii społeczeństwa polskiego. Konieczność ich digitalizacji jest w pełni uzasadniona, ponieważ ze względu na materiał pisarski, metody ich wytwarzania i powielania, treść wielu dokumentów z roku na rok jest coraz mniej czytelna. Materiały mają dużą wartość źródłową i obecnie stanowią kolekcję dostępną wyłącznie na miejscu w BU UJK. Realizacja zadania umożliwi stworzenie, a zarazem upowszechnienie kolekcji elektronicznej, co ułatwi wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z nimi.

W wyniku realizacji zadania zostanie utworzona kolekcja – baza dokumentów elektronicznych składająca się z 623 dokumentów (82 249 wykonanych skanów), która znacznie wzbogaci istniejącą już kolekcję częsciowo zdigitalizowanych i upowszechnionych dokumentów drugiego obiegu, które zostały opracowane i udostepnione w wyniku realizacji pierwszego etapu zadania. Realizacja całosciowa pozwoli to na prowadzenie badań naukowych z zakresu dziejów polskiego niezależnego ruchu wydawniczego oraz historii oporu społecznego wobec władzy komunistycznej w Polsce w latach 1976–1989.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji