Object

Planned object

Title: Kategoria ilościowości jako składowa systemu słowotwórczego (na materiale języka rosyjskiego)

Group publication title:

Studia Filologiczne

Abstract:

Praca ma na celu przedstawienie kategorii ilości jako bazy strukturalnej procesów słowotwórczych oraz przejawów ilościowości jako werbalizacji znaczenia kwantytatywnego na poziomie semantyki derywacyjnej. Analizie poddano kategorię ilości w ujęciu logicznym, która uwidacznia się tam, gdzie elementy formy językowej łączą się w sposób linearny i która ma bardzo duży wpływ na procesy słowotwórcze (na przykład takie, które bazują na ilościowych procedurach dodawania oraz odejmowania). Autorka omawia realizację poprzez różne procesy słowotwórcze takich pojęć o charakterze ilościowym jak: deminutywność, augmentatywność, intensywność, gradualność, zbiorowość, relacja (stosunek jakościowy), stosunek ilościowy, duratywność, frekwentatywność, punktowość, porządek.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 365-380

ISSN:

2450-0380

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4744

Language:

polski

Is part of:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Has part:

T. 34, cz. 2

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information