Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Kategoria ilościowości jako składowa systemu słowotwórczego (na materiale języka rosyjskiego)

Tytuł publikacji grupowej:

Studia Filologiczne

Abstrakt:

Praca ma na celu przedstawienie kategorii ilości jako bazy strukturalnej procesów słowotwórczych oraz przejawów ilościowości jako werbalizacji znaczenia kwantytatywnego na poziomie semantyki derywacyjnej. Analizie poddano kategorię ilości w ujęciu logicznym, która uwidacznia się tam, gdzie elementy formy językowej łączą się w sposób linearny i która ma bardzo duży wpływ na procesy słowotwórcze (na przykład takie, które bazują na ilościowych procedurach dodawania oraz odejmowania). Autorka omawia realizację poprzez różne procesy słowotwórcze takich pojęć o charakterze ilościowym jak: deminutywność, augmentatywność, intensywność, gradualność, zbiorowość, relacja (stosunek jakościowy), stosunek ilościowy, duratywność, frekwentatywność, punktowość, porządek.

Miejsce wydania:

Kielce

Opis fizyczny:

s. 365-380

ISSN:

2450-0380

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2021

Identyfikator:

doi:10.25951/4744

Język:

polski

Jest częścią:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Ma część:

T. 34, cz. 2

Typ:

tekst

Format:

application/pdf

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji