Object

Title: The importance of parental authority and its determinants within the family

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Abstract:

Władza rodzicielska jest dana przez naturę, pokrewieństwo i zachowana lub osłabiona w okresie rodziny prokreacyjnej. Celem niniejszego artykułu jest z jednej strony analiza znaczenia władzy rodzicielskiej dla rozwoju dzieci, z drugiej zaś analiza funkcjonowania różnych elementów życia i zagrożeń wewnątrzrodzinnych. Rodzice w pierwszych etapach rozwoju dziecka są pierwszymi i najważniejszymi osobami, które mają wpływ na ich sferę poznawczą, emocjonalną i aksjologiczną. W okresie szkolnym i dojrzewania autorytet rodzicielski może rozwijać się poprzez więzi emocjonalne w rodzinie, postawy akceptujące atmosferę domową, demokratyczny styl rodzicielski i kulturę zachowań rodzicielskich. Dzieci funkcjonujące w rodzinach, w których przejawia się wysoki, realny autorytet rodzicielski, przyjmują wartości i normy społeczne. W większym stopniu identyfikują się z osobistymi cechami ojca i matki.

Table of contents:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

TERESA WILK, Rewitalizacja zajęć pozalekcyjnych w obszarze sztuki w rodzimym systemie edukacyjnym 11
JAROSŁAW MICHALSKI, Uzasadnienie ważności przywództwa dyrektorów szkół 27
SŁAWOMIR CUDAK, Kształtowanie wartości dzieci i młodzieży w uwarunkowaniach społeczno-emocjonalnych współczesnej rodziny 45
EWELINA J. KONIECZNA, Próba implementacji techniki rysunku na dowolny temat na grunt praktyki pedagogicznej 59
RENATA JEDLIŃSKA, Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego 75
BOŻENA CHROSTOWSKA, Wolontariat koleżeński jako forma wsparcia psychospołecznego osób w spektrum autyzmu – przykład programu wolontariat koleżeński „Mary i Max” 93
SŁAWOMIR CUDAK, The importance of parental authority and its determinants within the family 111
PAULINA FORMA, ANNA HAJDUKIEWICZ, E-wsparcie jako kategoria wsparcia uczniów i rodziców w dobie pandemii 123

BADANIA I KOMUNIKATY

ANN ODROWĄŻ-COATES, JOANNA PAWŁOWSKA, Nazwiska zamężnych kobiet a emancypacyjny charakter zmian społecznych 141
ANNA WINIARCZYK, Trudności wychowawcze dzieci w obiektywie rodziny migracyjnej 159
IRYNA MANCZAK, MARIA BAJAK, Wymiar edukacyjny muzealnej aplikacji mobilnej: przypadek Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie 179

RECENZJE, SPRAWOZDANIA I OPINIE

MAŁGORZATA KALISZEWSKA, BOŻENA ZAWADZKA, Maciej Demel jako wrażliwy recenzent i krytyk adaptacyjny 199

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 111-122

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:9142 ; doi:10.25951/9541

Language:

angielski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 40

Type:

tekst

Object collections:

Last modified:

Jul 12, 2023

In our library since:

Jul 12, 2023

Number of object content hits:

17

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9541

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information