Object structure
Title:

Znaczenie rodziny w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Cudak, Henryk ; Cudak, Sławomir

Keywords:

rodzina ; wychowanie ; sytuacje wychowawcze ; kary ; nagrody ; dziecko ; fazy rozwojowe ; atmosfera domowa ; więzi emocjonalne

Abstract:

Rodzina stanowi pierwsze i podstawowe środowisko wychowawcze dla dzieci. Znaczenie wychowawcze rodziny uzależnione jest od funkcjonujących w niej komponentów w postaci więzi emocjonalnych wspólnoty członków, atmosfery domowej, relacji stosunków społecznych między rodzicami i dziećmi. Oddziaływania wychowawcze w środowisku wychowawczym przejawiane są w drodze nieuświadomionych, niezamierzonych czynności rodzicielskich oraz w sposób celowy, świadomy i planowy. Proces wychowawczy rodzice powinni rozpoczynać od narodzenia dziecka, aż do jego usamodzielnienia. W codziennych sytuacjach w środowisku domowym rodzice powinni stosować wielostronne i przemyślane metody wychowawcze w stosunku do dzieci. Ich efektywność uzależniona jest od jakości życia i kultury pedagogicznej rodziców.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2020

Identifier:

doi:10.25951/4152

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 35, nr 1

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: