Object structure
Title:

E-wsparcie jako kategoria wsparcia uczniów i rodziców w dobie pandemii

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Forma, Paulina ; Hajdukiewicz, Anna

Keywords:

wsparcie społeczne ; e-wsparcie ; uczniowie ; rodzice ; nauczyciele ; internet

Abstract:

Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczny. Stanowi próbę opisu jednej z kategorii wsparcia społecznego, jaką stanowi e-wsparcie. Implikacje do jego opracowania wywodzą się z potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli, zasygnalizowanych w specyficznym czasie związanym z pandemią COVID-19 oraz atakiem zbrojeniowym Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Mając doświadczenie praktyki pedagogicznej, zaczęły nurtować nas pytania: Czy istnieje e-wsparcie, czy łatwiej jest poprosić o poradę obcych, anonimowych ludzi w sieci? Dlaczego uczniowie znajdujący się w kryzysowych sytuacjach zamiast szukać pomocy w życiu realnym i reagować racjonalnie szukają porad online? Niniejszy tekst to próba operacjonalizacji kategorii pojęciowej „wsparcia społecznego”, zaznaczenie grup pomocowych w internecie, a także podsumowanie istoty e-wsparcia jako nowej kategorii wsparcia społecznego (dostępnego online).

Table of contents:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

TERESA WILK, Rewitalizacja zajęć pozalekcyjnych w obszarze sztuki w rodzimym systemie edukacyjnym 11
JAROSŁAW MICHALSKI, Uzasadnienie ważności przywództwa dyrektorów szkół 27
SŁAWOMIR CUDAK, Kształtowanie wartości dzieci i młodzieży w uwarunkowaniach społeczno-emocjonalnych współczesnej rodziny 45
EWELINA J. KONIECZNA, Próba implementacji techniki rysunku na dowolny temat na grunt praktyki pedagogicznej 59
RENATA JEDLIŃSKA, Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego 75
BOŻENA CHROSTOWSKA, Wolontariat koleżeński jako forma wsparcia psychospołecznego osób w spektrum autyzmu – przykład programu wolontariat koleżeński „Mary i Max” 93
SŁAWOMIR CUDAK, The importance of parental authority and its determinants within the family 111
PAULINA FORMA, ANNA HAJDUKIEWICZ, E-wsparcie jako kategoria wsparcia uczniów i rodziców w dobie pandemii 123

BADANIA I KOMUNIKATY

ANN ODROWĄŻ-COATES, JOANNA PAWŁOWSKA, Nazwiska zamężnych kobiet a emancypacyjny charakter zmian społecznych 141
ANNA WINIARCZYK, Trudności wychowawcze dzieci w obiektywie rodziny migracyjnej 159
IRYNA MANCZAK, MARIA BAJAK, Wymiar edukacyjny muzealnej aplikacji mobilnej: przypadek Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie 179

RECENZJE, SPRAWOZDANIA I OPINIE

MAŁGORZATA KALISZEWSKA, BOŻENA ZAWADZKA, Maciej Demel jako wrażliwy recenzent i krytyk adaptacyjny 199

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 123-140

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/9542

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 40

Type:

tekst

×

Citation

Citation style: