Object

Planned object

Title: Rosja wobec porozumienia Root-Takahira z 1908 r.

Group publication title:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Abstract:

Artykuł porusza kwestię próby ustosunkowania się do porozumienia Root-Takahira przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i wypracowania stanowiska, jakie powinna wobec niego zająć Rosja. Chciano to osiągnąć drogą konsultacji z ambasadorami w Japonii i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej – Mikołajem Malewskim-Malewiczem w Tokio i Romanem Rozenem w Waszyngtonie. Obaj ambasadorowie dokonali analizy sytuacji politycznej, jaka powstała na Dalekim Wschodzie w wyniku porozumienia Root-Takahira. Różnili się jednak w kwestii przyłączenia się Rosji do wspomnianego porozumienia. Malewski-Malewicz wskazywał, że możliwe byłoby przyłączenie się do niego, ale tylko w wąskim zakresie – nie powinno dotyczyć Chin. Rozen z kolei uważał, że przyłączenie się do porozumienia na takich warunkach zostanie źle odebrane w USA, zaś udział w całości układu nie znajdzie uznania w Chinach. W przypadku Rozena można zwrócić uwagę na fakt, że był on zwolennikiem porozu¬mienia trójstronnego między Rosją, Chinami i USA, co sugerował w swojej wypowiedzi. Istotnym elementem zwracającym uwagę w pismach obu ambasadorów była kwestia odnoszenia się Rosji do Chin. Obaj wskazywali na potrzebę licze¬nia się z poczuciem godności narodowej Chińczyków i sugerowali wzmacnia¬nie wzajemnych stosunków. Biorąc pod uwagę dalsze działania dyplomacji rosyjskiej można stwierdzić, że nie poruszano dalej kwestii przyłączenia się do porozumienia Root-Takahira. Skoncentrowano się na umacnianiu stosunków z Japonią i Chinami drogą układów dwustronnych.

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

s. 89-102

ISSN:

2449-738X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/7227

Language:

polski

Is part of:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Has part:

t. 23, z. 3

Type:

tekst

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information