Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Rosja wobec porozumienia Root-Takahira z 1908 r.

Tytuł publikacji grupowej:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Abstrakt:

Artykuł porusza kwestię próby ustosunkowania się do porozumienia Root-Takahira przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i wypracowania stanowiska, jakie powinna wobec niego zająć Rosja. Chciano to osiągnąć drogą konsultacji z ambasadorami w Japonii i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej – Mikołajem Malewskim-Malewiczem w Tokio i Romanem Rozenem w Waszyngtonie. Obaj ambasadorowie dokonali analizy sytuacji politycznej, jaka powstała na Dalekim Wschodzie w wyniku porozumienia Root-Takahira. Różnili się jednak w kwestii przyłączenia się Rosji do wspomnianego porozumienia. Malewski-Malewicz wskazywał, że możliwe byłoby przyłączenie się do niego, ale tylko w wąskim zakresie – nie powinno dotyczyć Chin. Rozen z kolei uważał, że przyłączenie się do porozumienia na takich warunkach zostanie źle odebrane w USA, zaś udział w całości układu nie znajdzie uznania w Chinach. W przypadku Rozena można zwrócić uwagę na fakt, że był on zwolennikiem porozu¬mienia trójstronnego między Rosją, Chinami i USA, co sugerował w swojej wypowiedzi. Istotnym elementem zwracającym uwagę w pismach obu ambasadorów była kwestia odnoszenia się Rosji do Chin. Obaj wskazywali na potrzebę licze¬nia się z poczuciem godności narodowej Chińczyków i sugerowali wzmacnia¬nie wzajemnych stosunków. Biorąc pod uwagę dalsze działania dyplomacji rosyjskiej można stwierdzić, że nie poruszano dalej kwestii przyłączenia się do porozumienia Root-Takahira. Skoncentrowano się na umacnianiu stosunków z Japonią i Chinami drogą układów dwustronnych.

Miejsce wydania:

Piotrków Trybunalski

Opis fizyczny:

s. 89-102

ISSN:

2449-738X

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Data wydania:

2022

Identyfikator:

doi:10.25951/7227

Język:

polski

Jest częścią:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Ma część:

t. 23, z. 3

Typ:

tekst

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji