Object

Planned object

Title: Dziecko, naród, nowoczesność. Polskie, litewskie i żydowskie Towarzystwa Opieki nad Dziećmi w Wilnie na początku XX w.

Group publication title:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Abstract:

Artykuł dotyczy trzech Towarzystw Opieki nad Dziećmi, które założone zo¬stały na początku XX w. w Wilnie przez społeczności Polaków, Litwinów i Ży-dów. W tekście omówiono kwestie organizacyjne, finanse i główne obszary działalności tych organizacji do 1914 r. Wskazano, że instytucjonalne formy opieki i wychowania nad ubogimi dziećmi pozostawały w ścisłym związku z ideami nowoczesności oraz dążeniami do upowszechnienia ideologii narodo¬wych. W badaniach, prowadzonych w litewskich i polskich archiwach i biblio¬tekach wykorzystano źródła w języku litewskim, polskim i rosyjskim.

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

s. 31-59

ISSN:

2449-738X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/7225

Language:

polski

Is part of:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Has part:

t. 23, z. 3

Type:

tekst

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information