Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Demaskowanie maski

Tytuł publikacji grupowej:

Studia Filologiczne

Abstrakt:

Niemal eksplozja – wywołana pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 – w twórczości/produkcji masek nie tylko w Polsce, ale i na świecie sprawiła, że autorki postanowiły poddać analizom maski pandemiczne. Eksploracja stron internetowych pozwoliła na dotarcie do 300 różnego rodzaju masek. Rozważania koncentrują się wokół dwóch, ważnych i jednocześnie ściśle ze sobą powiązanych, kategorii: maski i twarzy. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na następujące pytania: (1) W jaki sposób pandemia odmieniła postrzeganie twarzy?; (2) Jakie funkcje pełni obecna maska pandemiczna w kontekście funkcji przypisywanych dotychczas maskom tradycyjnym, rytualnym? Okazało się, że obok podstawowej funkcji ochronnej maski poddawane analizom pełnią szereg innych funkcji, takich jak np.: prestiżowe, estetyczne, identyfikacyjne, ekspresywne, impresywne, ludyczne, dydaktyczne/edukacyjne i protestacyjne. Pozwoliło to autorkom na konstatację, że maska jest nie tylko przedmiotem/artefaktem, ale również istotą ludzką, a także rodzajem dokumentu wizualnego, który charakteryzuje podmiot ją noszący

Miejsce wydania:

Kielce

Opis fizyczny:

s. 145-170

ISSN:

2450-0380

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2021

Identyfikator:

doi:10.25951/4733

Język:

polski

Jest częścią:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Ma część:

T. 34, cz. 2

Typ:

tekst

Format:

application/pdf

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji