Object

Planned object

Title: Demaskowanie maski

Group publication title:

Studia Filologiczne

Abstract:

Niemal eksplozja – wywołana pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 – w twórczości/produkcji masek nie tylko w Polsce, ale i na świecie sprawiła, że autorki postanowiły poddać analizom maski pandemiczne. Eksploracja stron internetowych pozwoliła na dotarcie do 300 różnego rodzaju masek. Rozważania koncentrują się wokół dwóch, ważnych i jednocześnie ściśle ze sobą powiązanych, kategorii: maski i twarzy. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na następujące pytania: (1) W jaki sposób pandemia odmieniła postrzeganie twarzy?; (2) Jakie funkcje pełni obecna maska pandemiczna w kontekście funkcji przypisywanych dotychczas maskom tradycyjnym, rytualnym? Okazało się, że obok podstawowej funkcji ochronnej maski poddawane analizom pełnią szereg innych funkcji, takich jak np.: prestiżowe, estetyczne, identyfikacyjne, ekspresywne, impresywne, ludyczne, dydaktyczne/edukacyjne i protestacyjne. Pozwoliło to autorkom na konstatację, że maska jest nie tylko przedmiotem/artefaktem, ale również istotą ludzką, a także rodzajem dokumentu wizualnego, który charakteryzuje podmiot ją noszący

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 145-170

ISSN:

2450-0380

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4733

Language:

polski

Is part of:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Has part:

T. 34, cz. 2

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information