Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Językowo-kulturowy obraz nieba w języku polskim i angielskim (w kontekście dwu wersji tłumaczenia utworu Wisławy Szymborskiej „Niebo”)

Tytuł publikacji grupowej:

Studia Filologiczne

Abstrakt:

W tekście podjęto temat językowo-kulturowego obrazu świata w przekładzie na podstawie fragmentów wiersza Wisławy Szymborskiej pt. „Niebo” z tomu „Koniec i początek” oraz jego tłumaczeń na język angielski. Zauważono, że przekłady te znacząco się od siebie różnią, a ze względu na znaczną odrębność przekładów i aktywizowanie w nich odmiennych kontekstów/wizji świata, podjęto problem różnic między obrazami: nieba w języku polskim i angielskim, nieba w tekście wyjściowym oraz w jego przekładach na język angielski, a także spróbowano znaleźć rozbieżności w poszczególnych tłumaczeniach wiersza Wisławy Szymborskiej. W tym celu zrekonstruowano obrazy nieba w językach polskim i angielskim, odtworzono obrazy w tekście wyjściowym oraz w jego przekładach, a także pokazano występujące między nimi różnice. W artykule wykorzystano spostrzeżenia Agnieszki Gicali dotyczące sposobów przekładania obrazów świata w tekstach artystycznych, zwłaszcza metaforę dwóch gór lodowych, która przedstawia przekład jako swoistą rekonstrukcję dwóch obrazów świata, wyrażonych w języku wyjściowym i docelowym.

Miejsce wydania:

Kielce

Opis fizyczny:

S. 31-51

ISSN:

2450-0380

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2021

Identyfikator:

doi:10.25951/4727

Język:

polski

Jest częścią:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Ma część:

T. 34, cz. 2

Typ:

tekst

Format:

application/pdf

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji