Object

Planned object

Title: Językowo-kulturowy obraz nieba w języku polskim i angielskim (w kontekście dwu wersji tłumaczenia utworu Wisławy Szymborskiej „Niebo”)

Group publication title:

Studia Filologiczne

Abstract:

W tekście podjęto temat językowo-kulturowego obrazu świata w przekładzie na podstawie fragmentów wiersza Wisławy Szymborskiej pt. „Niebo” z tomu „Koniec i początek” oraz jego tłumaczeń na język angielski. Zauważono, że przekłady te znacząco się od siebie różnią, a ze względu na znaczną odrębność przekładów i aktywizowanie w nich odmiennych kontekstów/wizji świata, podjęto problem różnic między obrazami: nieba w języku polskim i angielskim, nieba w tekście wyjściowym oraz w jego przekładach na język angielski, a także spróbowano znaleźć rozbieżności w poszczególnych tłumaczeniach wiersza Wisławy Szymborskiej. W tym celu zrekonstruowano obrazy nieba w językach polskim i angielskim, odtworzono obrazy w tekście wyjściowym oraz w jego przekładach, a także pokazano występujące między nimi różnice. W artykule wykorzystano spostrzeżenia Agnieszki Gicali dotyczące sposobów przekładania obrazów świata w tekstach artystycznych, zwłaszcza metaforę dwóch gór lodowych, która przedstawia przekład jako swoistą rekonstrukcję dwóch obrazów świata, wyrażonych w języku wyjściowym i docelowym.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

S. 31-51

ISSN:

2450-0380

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4727

Language:

polski

Is part of:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Has part:

T. 34, cz. 2

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information