Object

Title: Próba implementacji techniki rysunku na dowolny temat na grunt praktyki pedagogicznej

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Abstract:

Rysunek na dowolny temat jest komunikatem symbolicznym i tak powinien być odczytywany. Służy temu analiza oparta na kryteriach oceny, które są płynne i zależne od intencji badacza. Rozumienie rysunku powinno przebiegać podobnie jak przebiega rozumienie wszystkich wytworów kultury duchowej człowieka. Podstawą rozumienia wytworów kultury jest interpretacja, polegająca na odczytywaniu znaczeń symboli obecnych w tradycji (mity, baśnie) i współczesnej kulturze dziecka (bajki, świat wirtualny, media). Jej celem jest poznanie i (z)rozumienie dziecka. W pracy pedagoga interpretacja rysunku dziecka polega na poszukiwaniu jego sensu poprzez odczytywanie znaczeń symboli występujących we wzajemnych powiązaniach. Stanowi wykładnię interpretatora, służącą poznaniu i rozumieniu dziecka oraz podlegającą reinterpretacji i zmianie. Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobu wykorzystania techniki rysunku na dowolny temat w badaniach dotyczących potrzeb rozwojowych dzieci w młodszym wieku szkolnym. W artykule opisany został dobór kryteriów oceny rysunku na dowolny temat, opracowany na podstawie propozycji innych autorów oraz przemyśleń autorki. Przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych w grupie dzieci w młodszym wieku szkolnym z wykorzystaniem opisywanej techniki. Na ich podstawie można stwierdzić, że rysunek na dowolny temat jest techniką mogącą znaleźć zastosowanie w praktyce pedagogicznej, ale wymaga stosowania określonych zasad. Dotyczą one celu wykorzystania techniki (poznanie dziecka), sposobu interpretacji (opartej na znaczeniu symboli) oraz posiadania odpowiednich kompetencji (tzw. hermeneutycznych).

Table of contents:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

TERESA WILK, Rewitalizacja zajęć pozalekcyjnych w obszarze sztuki w rodzimym systemie edukacyjnym 11
JAROSŁAW MICHALSKI, Uzasadnienie ważności przywództwa dyrektorów szkół 27
SŁAWOMIR CUDAK, Kształtowanie wartości dzieci i młodzieży w uwarunkowaniach społeczno-emocjonalnych współczesnej rodziny 45
EWELINA J. KONIECZNA, Próba implementacji techniki rysunku na dowolny temat na grunt praktyki pedagogicznej 59
RENATA JEDLIŃSKA, Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego 75
BOŻENA CHROSTOWSKA, Wolontariat koleżeński jako forma wsparcia psychospołecznego osób w spektrum autyzmu – przykład programu wolontariat koleżeński „Mary i Max” 93
SŁAWOMIR CUDAK, The importance of parental authority and its determinants within the family 111
PAULINA FORMA, ANNA HAJDUKIEWICZ, E-wsparcie jako kategoria wsparcia uczniów i rodziców w dobie pandemii 123

BADANIA I KOMUNIKATY

ANN ODROWĄŻ-COATES, JOANNA PAWŁOWSKA, Nazwiska zamężnych kobiet a emancypacyjny charakter zmian społecznych 141
ANNA WINIARCZYK, Trudności wychowawcze dzieci w obiektywie rodziny migracyjnej 159
IRYNA MANCZAK, MARIA BAJAK, Wymiar edukacyjny muzealnej aplikacji mobilnej: przypadek Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie 179

RECENZJE, SPRAWOZDANIA I OPINIE

MAŁGORZATA KALISZEWSKA, BOŻENA ZAWADZKA, Maciej Demel jako wrażliwy recenzent i krytyk adaptacyjny 199

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 59-74

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:9139 ; doi:10.25951/9535

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 40

Type:

tekst

Object collections:

Last modified:

Jul 12, 2023

In our library since:

Jul 12, 2023

Number of object content hits:

13

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9535

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information