Object

Planned object

Title: Liczebność wojsk bizantyńskich w antybułgarskich kampaniach zbrojnych związanych z masywem górskim Hemosu (VII-XI w.)

Group publication title:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Abstract:

Przedmiotem rozważań w tekście jest liczebność bizantyńskich armii w trakcie antybułgarskich kampanii zbrojnych mających na celu przekroczenie pasma górskiego Hemosu (obejmującego dzisiejsze masywy Przedbałkanu, Starej Płaniny i Srednej Gory/Antybałkanu) lub/i prowadzenie działań zbrojnych u jego podnóży. Analiza narracyjnych tekstów źródłowych prowadzi do wniosku, że użyte w nich sformułowania albo mają nader ogólny charakter, wskazując jedynie, czy mowa o wielkich bądź też nielicznych oddziałach cesarskich, albo liczby w nich padające nie mogą, w większości przypadków, być brane za wiarygodne. W tej sytuacji należy bazować na informacjach zawartych w bizantyńskich podręcznikach wojskowości i arabskich źródłach opisujących stan liczbowy armii bizantyńskiej w poszczególnych jednostkach administracyjnych (temach) cesarstwa. Te natomiast wskazują, iż nawet najliczniejsze cesarskie siły ekspedycyjne w wojnach z północnymi sąsiadami imperium nie przekraczały zazwy¬czaj 20000-25000 zbrojnych.

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

s. 96-129

ISSN:

2449-738X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/9220

Language:

polski

Is part of:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Has part:

t. 23, z. 4

Type:

tekst

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information