Object

Planned object

Title: Kontrowersje wokół daty urodzin cesarza Flawiusza Klaudiusza Juliana zwanego Apostatą

Group publication title:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Abstract:

Cesarz Julian (Flavius Claudius Julianus) zwany Apostatą z pewnością jest postacią intrygującą. Na jego temat powstało wiele opracowań, jednak dużo faktów z życia, szczególnie z dzieciństwa i młodości tego cesarza pozostaje nieznanych lub budzi wśród badaczy kontrowersje. Jednym z nich jest jego data urodzin. Jej określenia podejmowali się nowożytni badacze już od XVII i XVIII w. Przy czym, mniej więcej do 1850 r. panowało przekonanie, że Julian urodził się w pierwszej połowie 331 lub nawet w 330 r. Podawano również rok 332 jako datę urodzin tego cesarza. Od końca XIX w. do dziś podaje się zarówno początek jak i koniec roku 331 lub rok 332. Zapisuje się ją również jako 331/332. Natomiast, według mnie zbyt pochopnie, nie jest brany pod uwagę rok 330. Uważam również, że datę urodzin tego cesarza można precyzyjne określić. Ostatnia praca na ten temat powstała w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Nie przyniosła jednak rozwiązania problemu. Rozbieżne opinie oraz argumenty wszystkich autorów, którzy zajmowali się tym tematem, omawiam w tekście głównym oraz w przypisach. Poznanie dat i chronologii wydarzeń jest jednym z zadań historii, pozwala to na poruszanie się w kręgu faktów a nie domysłów. Zatem celem mojej pracy jest próba eliminacji istniejących kontrowersji i poznanie daty urodzin Juliana. Jedyną metodą osiągnięcia tego celu jest zebranie możliwie dużej liczby informacji o wieku tego cesarza, w czasie różnych wydarzeń z jego życia od dnia urodzin aż do śmierci. Przy tym, za najbardziej wiarygodne uznaję i podaję w pierwszej kolejności fakty opisane przez samego Juliana, dalej przez autorów mu współczesnych i w końcu historyków starożytnych piszących wiele lat później. Taki sposób umożliwi poznanie jednoznacznie określonego wieku cesarza, podczas niepodważalnie znanego co do daty wydarzenia. Wówczas w prosty sposób będzie można obliczyć czas urodzin Juliana.

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

s. 27-54

ISSN:

2449-738X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/9217

Language:

polski

Is part of:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Has part:

t. 23, z. 4

Type:

tekst

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information