Object

Planned object

Title: Od chodaków do sandałów – kilka słów o ewolucji średniowiecznych kronikarskich opowieści

Group publication title:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Abstract:

W średniowiecznych tekstach obuwie pełni praktyczne, symboliczne i symboliczno-rytualne funkcje. Tezę tę wzmacnia źródłowa wzmianka o obuwiu Piasta z Roczników Jana Długosza. Kanonik krakowski, nie zważając na wcze¬śniejszą polską tradycję dziejopisarską, która w tym względzie milczy, ubrał protoplastę rodu w sandały zrobione z łyka dębowego (kory dębowej). Zastosował więc metodę uwspółcześniania legendy dynastycznej. Wzorował się natomiast na czeskiej kronice Kosmasa, konkretnie na chodakach Przemysła Oracza, lecz celowo, moim zdaniem, zamienił chodaki na sandały. Świadomy dobór atrybutu i jego symboliczny związek z bohaterem świadczą o ich wadze w mentalnej spuściźnie epoki. Niewielki, wydawać by się mogło, zabieg polegający na zamianie rodzaju obuwia, posłużył do znanej twórcom epoki nobilitacji, tym razem protoplasty rodu, do którego Długosz miał wielkie uwielbienie. Średniowieczna wiara w dziedziczenie cech przodków nakazała dziejopisarzowi nieco inaczej, niż to czynił Gall i jego następcy, nakreślić dzieje Piasta.

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

s. 9-30

ISSN:

2449-738X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/7220

Language:

polski

Is part of:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Has part:

t. 23, z. 3

Type:

tekst

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information