Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Funkcjonowanie chorych na przewlekłą obturacyjna chorobę płuc w zależności od objawów klinicznych

Alternative title:

Functioning of patients with chronic obstructive pulmonare disease depening on the clinical symptom

Abstract:

Funkcjonowanie chorych na Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc w zależności od objawów klinicznych Wstęp. Stale rosnąca populacja osób chorych na POChP powoduje konieczność monitorowania ich kondycji zdrowotnej oraz poszukiwanie determinantów związanych z jakością życia i prognozą przeżywalności. Cel badań. Celem pracy była ocena funkcjonowania chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w zależności od objawów klinicznych. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w okresie od maja 2014 roku do grudnia 2018 w grupie 319 chorych zarejestrowanych w Specjalistycznej Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc Ostrowieckiego Centrum Medycznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W badaniu zastosowano metodę analizy dokumentacji medycznej techniką klasyczną. Przedmiotem analizy były wyniki: spirometrii, Kwestionariusz oceny POChP - COPD Assessment Test (CAT), Kwestionariusz Szpitala Św. Jerzego - Saint Georges Respiratory Questionnaire (SGRQ), Skala BODE. Wyniki. Analiza objawów klinicznych wykazała, że najbardziej uciążliwymi objawami chorobowymi w dniu kwalifikacji były: zadyszka (M=3,41), kaszel (M=3,00) i zaleganie wydzieliny (M=2,64), a ich wpływ na funkcjonowanie i ogólną jakość życia z perspektywy obserwacji 4-letniej nadal pozostawał istotny ( p<0,001). Występowanie hiperlipidemii w istotny sposób (p<0,001) nasilało objawy POChP zarówno w dniu kwalifikacji jak i na zakończenie badania. Mieszkańcy wsi, w obu punktach czasowych pomiaru, charakteryzowali się najniższą jakością życia w podskali Aktywność (p<0,01), Wpływ na życie (p<0,01) oraz zakresie Wyniku ogólnego (p<0,01). Wyniki skali BODE jak i wartość FEV1% stanowiły istotny czynnik prognostyczny dla badanej grupy chorych z POChP, przy poziomie istotności p<0,001. Wnioski. Współwystępowanie POChP z chorobami sercowo-naczyniowymi, rosnące nasilenie objawów klinicznych i liczba zaostrzeń oraz zamieszkiwanie terenów wiejskich były czynnikami znamiennie pogarszającymi jakość życia badanych. Zarówno wyniki skali BODE jak i wartość FEV1% miały w badanej grupie istotny wpływ na prognozę przeżycia chorych na POChP. Słowa kluczowe: POChP, jakość życia, prognoza przeżycia.

Additional notes:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje ; Streszcz. ang.

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4775

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol

Degree name:

doktor

Date obtained:

6.12.2021

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Zboina, Bożena ; Stępień, Renata. Promotor pomocniczy

Reviewer:

Karakiewicz, Beata Maria ; Kulik, Teresa Bernadetta ; Kuna, Piotr Bolesław

Field:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Scientific disciplines:

Nauki o zdrowiu

Faculty:

Collegium Medicum

Type:

rozprawa doktorska

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Object collections:

Last modified:

Nov 22, 2022

In our library since:

Nov 18, 2022

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/5118

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information