Object

Planned object

Title: Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży w ilustracji prasowej na przykładzie wybranych czasopism społeczno-kulturalnych początku XX wieku

Group publication title:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Abstract:

Celem artykułu jest przegląd ilustracji prasowych z lat 1905-1914 poświęconych dzieciom i młodzieży, aby odpowiedzieć na pytanie o sposoby wizualizacji zagadnień związanych z procesem edukacji i wychowania. Kwerendą objęto wybrane periodyki wydawane na terenie Królestwa Polskiego: dwa popularne tygodniki („Tygodnik Ilustrowany” i „Świat”), a także dwa tytuły o węższym profilu, czyli „Wieś Ilustrowaną” skierowaną do środowiska ziemiańskiego oraz „Bluszcz” – jeden z pierwszych tygodników kobiecych. W analizowanym okresie niespełna dekady kwerenda w warszawskich ilustrowanych pismach społeczno-kulturalnych przyniosła wiele materiału badawczego dotyczącego przedstawień dzieciństwa i młodości. Najliczniejszą grupę stanowiły bardzo podobne fotografie dokumentujące różnego rodzaju placówki oświatowe lub opiekuńcze. Udało się jednak również wyodrębnić liczną grupę obrazów, które w różny sposób odnosiły się do ważnych aspektów edukacji i wychowania, będąc świadectwem postaw i poglądów dominujących w ówczesnym polskim społeczeństwie.

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

S. 73-106

ISSN:

2449-738X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/4881

Language:

polski

Is part of:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Has part:

T. 23, z. 2

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information