Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Studium strukturalne polskiego wojska zaciężnego na pograniczu południowo-wschodnim w 1557 roku

Tytuł publikacji grupowej:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Abstrakt:

Wyprawa pozwolska zorganizowana w 1557 r. przez Zygmunta II Augusta przyciąga uwagę badaczy od wielu dekad. Jednak do tej pory nie zwracano uwagi na dodatkowe działania osłonowe, które przeprowadzono na innych odcinkach granicy. Oczywistym jest, że przemarsz armii koronnej i litewskiej na pogranicze z Inflantami, nie oznaczał pozostawienia innych odcinków granicy bez osłony. Najistotniejszym ze strategicznego punktu widzenia było za-bezpieczenie rubieży południowo-wschodniej. Na koronnym odcinku granicy pozostawiono nieco ponad 2 tysiące jazdy i nieliczny, stuosobowy oddział piechoty. Niniejsze opracowanie oparto na zachowanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie materiałach skarbowo-wojskowych dotyczących właśnie tego zagadnienia. Analizowana księga o sygnaturze 61, wchodząca w skład 85 oddziału Archiwum Skarbu Koronnego, zawiera dane lustracyjne na temat wojska polskiego. Zapisy odnotowują nie tylko liczbę i skład oddziałów, ale również zawierają informacje dotyczące uzbrojenia. Tu skupiono się na wątkach organizacyjnych tego ugrupowania, omawiając jego liczebność, strukturę i skład osobowy.

Miejsce wydania:

Piotrków Trybunalski

Opis fizyczny:

S. 9-35

ISSN:

2449-738X

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Data wydania:

2022

Identyfikator:

doi:10.25951/4879

Język:

polski

Jest częścią:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Ma część:

T. 23, z. 2

Typ:

tekst

Format:

application/pdf

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji