Object

Planned object

Title: Studium strukturalne polskiego wojska zaciężnego na pograniczu południowo-wschodnim w 1557 roku

Group publication title:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Abstract:

Wyprawa pozwolska zorganizowana w 1557 r. przez Zygmunta II Augusta przyciąga uwagę badaczy od wielu dekad. Jednak do tej pory nie zwracano uwagi na dodatkowe działania osłonowe, które przeprowadzono na innych odcinkach granicy. Oczywistym jest, że przemarsz armii koronnej i litewskiej na pogranicze z Inflantami, nie oznaczał pozostawienia innych odcinków granicy bez osłony. Najistotniejszym ze strategicznego punktu widzenia było za-bezpieczenie rubieży południowo-wschodniej. Na koronnym odcinku granicy pozostawiono nieco ponad 2 tysiące jazdy i nieliczny, stuosobowy oddział piechoty. Niniejsze opracowanie oparto na zachowanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie materiałach skarbowo-wojskowych dotyczących właśnie tego zagadnienia. Analizowana księga o sygnaturze 61, wchodząca w skład 85 oddziału Archiwum Skarbu Koronnego, zawiera dane lustracyjne na temat wojska polskiego. Zapisy odnotowują nie tylko liczbę i skład oddziałów, ale również zawierają informacje dotyczące uzbrojenia. Tu skupiono się na wątkach organizacyjnych tego ugrupowania, omawiając jego liczebność, strukturę i skład osobowy.

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

S. 9-35

ISSN:

2449-738X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/4879

Language:

polski

Is part of:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Has part:

T. 23, z. 2

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information