Object

Planned object

Title: Dynamika zmian włoskiego systemu partyjnego po zakończeniu II wojny światowej

Group publication title:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Abstract:

Celem niniejszego opracowania było ukazanie dynamiki zmian włoskie¬go systemu partyjnego po zakończeniu II wojny światowej ze
szczególnym uwzględnieniem kluczowego w tym względzie okresu, jakim był przełom lat 40-tych i 50-tych XX w. Większość wspomnianych zmian była konsekwencją istnienia i upadku faszystowskiego reżimu, roli wielkich, światowych mocarstw w kreowaniu powojennej mapy Europy i świata, a także funkcjonujących na Półwyspie Apenińskim partii politycznych, których geneza w dużej mierze sięga epoki przedfaszystowskiej. Dominującą rolę w sprawowaniu rządów po II wojnie światowej odgrywała chadecja, która jednak każdorazowo zmuszona była tworzyć koalicyjną większość parlamentarną z innymi, niejednokrotnie odległymi programowo ugrupowaniami. Względna stabilizacja włoskiego systemu partyjnego nastąpiła na początku lat 50-tych XX w.

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

s. 117-139

ISSN:

2449-738X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/4834

Language:

polski

Is part of:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Has part:

T. 23, z. 1

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information