Object

Planned object

Title: Regionalna Wystawa Rolno-Przemysłowa w Lesznie (24 VIII – 14 IX 1947) w perspektywie społeczno-politycznej powojnia. Studium przypadku

Group publication title:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Abstract:

Celem artykułu jest prezentacja przygotowań, przebiegu i oceny społeczno-politycznej wystawy rolno-przemysłowej, która miała
miejsce w Lesznie (Wielkopolska) na przełomie sierpnia i września 1947 r. w związku z obchodami 400 lat miasta. Podjęte badania mają formę studium przypadku. W analizie szczególną uwagę zwrócono na oficjalne i rzeczywiste cele wydarzenia oraz możliwy odbiór społeczny w kontekście niełatwej sytuacji politycznej oraz gospodarczej. W pracy przedstawiono także elementy charakterystyczne związane z powiatem i regionem, tematyką ogólnopolskiej propagandy komunistycznej i nastrojami społecznymi powojnia. Wykazano również niezamierzone powiązanie leszczyńskiego wydarzenia z późniejszą Wystawą Ziem Odzyskanych we Wrocławiu (1948).

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

S. 61-81

ISSN:

2449-738X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/4832

Language:

polski

Is part of:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Has part:

T. 23, z. 1

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information