Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Okupacja austriacka Bełchatowa w czasie I wojny światowej

Tytuł publikacji grupowej:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Abstrakt:

W wyniku działań militarnych podejmowanych na froncie wschodnim I wojny światowej przez mocarstwa centralne wchodzący do tej
pory w skład Rosji Bełchatów, jako część obwodu piotrkowskiego Generalnego Guberna¬torstwa Lubelskiego, znalazł się w latach 1914-1918 pod okupacją austriacką. Chociaż w pierwszych miesiącach konfliktu przez miasto kilkakrotnie przeszła linia frontu, to nie doszło w nim do poważniejszych zniszczeń. Z kolei w póź¬niejszym czasie mimo daleko posuniętej apatii politycznej większości miesz¬kańców oraz kryzysu ekonomicznego wywołanego przedłużającą się wojną Bełchatów przeżył znaczący rozkwit kulturalny, który możliwy był dzięki przy¬jaznej Polakom polityce Wiednia oraz społecznemu zaangażowaniu lokalnych elit intelektualnych. W rezultacie wśród bełchatowian doszło do rozbudzenia świadomości narodowej, co było szczególnie istotne w obliczu bliskiego odro¬dzenia się Rzeczpospolitej. Jak dotąd ten okres historii miasta pozostaje jednak w dużej mierze zapomniany i niedoceniany przez potomnych, którzy nie kulty¬wują tradycji związanych z czasami Wielkiej Wojny.

Miejsce wydania:

Piotrków Trybunalski

Opis fizyczny:

S. 9-36

ISSN:

2449-738X

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Data wydania:

2022

Identyfikator:

doi:10.25951/4830

Język:

polski

Jest częścią:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Ma część:

T. 23, z. 1

Typ:

tekst

Format:

application/pdf

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji