Object

Planned object

Title: Organizacja społecznej pomocy medycznej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. Między dobroczynnością a nowoczesnym systemem opieki

Group publication title:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Abstract:

Artykuł dotyczy najważniejszych działań społecznych na rzecz budowania w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. systemu opieki medycznej. Ukazuje rozwój sieci społecznych instytucji opieki medycznej – szpitali, przychodni, ambulatoriów, sanatoriów, organizacji lekarskich do walki z chorobami zakaźnymi etc. Miały one istotne znaczenie dla poprawy zdrowotności publicznej. Zapewniały także opiekę socjalną. Pełniły ważną rolę w zakresie edukacji zdrowotnej. Działania w zakresie opieki lekarskiej i oświaty zdrowotnej miały zasadnicze znaczenie w popularyzowaniu nowoczesnej wiedzy higienicznej i medycznej. Pomagały w upowszechnianiu prozdrowotnego stylu życia. W artykule wykorzystana została m.in. perspektywa mikrohistoryczna.

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

S. 49-82

ISSN:

2449-738X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4780

Language:

polski

Is part of:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Has part:

T. 22, z. 4

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information